Välj en sida

Det största problemet i Iso Myllylampi är vattnets humushalt. För att minska denna prövas träknippen. (LUVY / Erkka Laitinen)

Planeringsarbetet för pilotobjekten inom projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME är genomfört och målet är att vattenbehandlingskonstruktionerna för de skogsdominerade avrinningsområdena skulle gå att förverkliga nästa sommar. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.