Välj en sida

Vegetation har etablerat sig på översvämningsterrasserna i Maasoja tvåstegsdike och de bidrar med att binda näringsämnen samt fasta partiklar. Fårans vegetation stöder även naturens mångformighet. (LUVY / Virve Ståhl)

Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME-projektet producerade under våren en broschyr till lantbrukarna och markägarna gällande tvåstegsdiken och den har nu publicerats  även på Vattnenskvalitet-portalen.

sidorna gällande tvåstegsdiken berättar man allmänt om tvåstegsdikets uppbyggnad, hur man bygger ett, skötseln, finansieringen samt för- och nackdelar. Ett tvåstegsdike kan, om det är rätt planerat och förverkligat, vara såväl ett vattendragsvänligt alternativ som en åtgärd som lindrar åkerns översvämningskänslighet. På det sättet gynnas både vattendraget och jordbrukaren av tvåstegsdiket.   

Ett tvåstegsdike består av den djupare huvudfåran samt av översvämningsterrasser antingen på ena eller på bägge sidor av fåran. Vid stora flöden stiger vattnet från den smala fåran upp på terrasserna och stiger inte alltför lätt upp på åkern såsom i ett vanligt dike. Under sommaren sjunker vattnet i tvåstegsdiket till den djupare huvudfåran och vegetation börjar etableras sig på översvämningsterrasserna. Vegetationen minskar erosionen i fåran och den kan även binda fasta partiklar och näringsämnen i vattnet och det tackar vattendragen nedströms för. Översvämningsterrassernas vegetation hjälper också till med att öka naturens mångformighet jämfört med situationen i ett vanligt dike. Bl.a. de nyttiga pollinerarna gynnas av detta.   

Den tryckta versionen av broschyren har delats ut i samband med olika evenemang såsom vid åkarkantsevenemangen och olika informationstillfällen. Broschyrerna har också distribuerats till områdets kommuner. Nu kan också broschyrens elektroniska version fritt laddas ner på Vattnenskvalitet-portalen ”Den tryckta broschyren har haft åtgång, vilket innebär, att det är aktuellt att snart låta trycka en ny upplaga”, berättar VALUME-projektets projektkoordinator Virve Ståhl frånLUVY. Man har även för avsikt inom VALUME-projektet att förverkliga en svenskspråkig översättning i ett senare skede.

Inom VALUME-projektet har man planerat och förverkligat vattenhanteringskonstruktioner i Maasoja-diket i Vichtis, vid Iso Myllylampi samt Alhonsuo i Kyrkslätt. Största delen av planerna fick man förverkligade, men ännu finns det arbete kvar även inom LUVYs framtida projekt. VALUME-projektet avslutas i oktober och på projektets slutraka finns ännu på kommande publiceringen av den elektroniska våtmarksuppföljningsblanketten, uppföljning av vattenkvaliteten i sjön Iso Myllylampi samt en våtmarksexcursion till våtmarken i Maasoja.

Tilläggsuppgifter:

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.