Välj en sida

Årsrapporten för år 2020 gällande samkontrollen av grundvattnet i Lojo har blivit klar. Grundvattnets kvalitet i vattentjänstverkets vattentäkter samt i kontrollområdet var i huvudsak bra. Samkontrollen av grundvattnet i Lojo har utförts sedan år 2005 och under år 2020 fanns 16 kontrollobjekt med.

Läs mera på finska