Välj en sida

En sommardag på Björnträsket 12.6.20219. (LUVY / Katja Pellikka)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) bjuder in samtliga markägare och invånare i närheten av Björnträsk samt övriga intresserade för att diskutera sjöns restaureringsplan, sjöns fiskbestånd, restaureringar av rinnande vatten samt om lantbrukets vattenvårds- och hanteringsåtgärder. Evenemanget är gratis och inkluderar en liten servering. Nog anmäler du väl dig så att du samtidigt säkrar en tillräcklig servering. Evenemangets presentationer hålls på finska men presentationsmaterialet översätts också till svenska.

Var: Björknäsin föreningshus, Näsby, Näsbyvägen 922, 02570 Sjundeå
När: to 20.4.2023 kl. 18–20:15, kaffeservering från och med kl. 17.30
För vem: Evenemanget är riktat till alla som är intresserade av tillståndet och restaureringen av Björnträsket (markägare, bybor, odlare, fritidsfiskare osv.)

Program och anmälan >>

Siuntion Karhujärven kunnostussuunnitelma >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Västra Nylands effektivering av vårdfisket finansierades via vattendragsvisionerna för Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.