Välj en sida

En restaureringsplan för sjön Averia, som är i otillfredsställande ekologiskt skick, har blivit färdig.

LUVY bjuder in alla markägare och invånare i närområdet kring sjön Averia för att höra om sjöns restaureringsplan som nyligen blivit klar, om sjöns fiskbestånd, restaureringar av bäckarnas rinnande vatten samt lantbrukets vattenvårdsvåtmarker.

Sjön Averia är i ett otillfredsställande ekologiskt skick. För att förbättra tillståndet i sjön, har man granskat sjöns hela tillrinningsområde samt i planen föreslagit restaureringsåtgärder såväl på land som i sjön Averia. Av dessa kan man nämna vårdfiske, kemikaliebehandling, vattenskyddsåtgärder gällande glesbebyggelsen och jord- och skogsbruket. Visste du att sjön Averias tillrinningsområde är så stort, att det rentav sträcker sig längre norrut än sjön Vichtijärvi och ända till sjön Pasilanjärvi i Högfors? Kom med och lyssna när restaureringsplanen presenteras för första gången för ortsbefolkningen!

På plats för att presentera planen finns vattendragssakkunniga Katja Pellikka. Under kvällen berättar även LUVYs sakkunniga om sjön Averias fiskbestånd, om restaureringarna av rinnande vatten och du får även höra om vårdfiske och lantbrukets våtmarker som en restaureringsåtgärd. Under kvällen kan du även bekanta dig med bäcken Sitinoja och dess källor med hjälp av fotografier.

Är du intresserad av våtmarker på dina marker? Projektet LUMME (för minskning av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland) finns med på evenemanget och letar efter markägare, som är intresserade av samarbete för att förverkliga våtmarker inom Averias tillrinningsområde.

Välkommen med! Platsantalet är begränsat, så anmäl dig på förhand samtidigt som du säkerställer en tillräcklig kaffeservering. Anmälan senast måndagen den 13.2.

Var ? Herrankuntatalo, Kauppilantie 21, 03400 Vichtis
När? ons 15.2.2023 kl. 17–19:30 (kaffe serveras redan från och med 16:30)
För vem? Markägare, bybor, jordbrukare samt övriga av ämnet intresserade

Evenemanget är gratis och inkluderar kaffeservering.

Program och anmälning >>

Tilläggsuppgifter om evenemanget:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Tilläggsuppgifter om våtmarker:

Mikko Melasniemi
projektarbetare
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.