Välj en sida

Våtmarken vid Huovanoja anläggs på ett översvämningskänsligt åkerområde längs Björneborgsvägen. I bakgrunden syns Björneborgsvägen och bostadsområdet Koivissilta. (LUVY / Virve Ståhl)   

Genomförandet av en våtmarksyta på cirka 4 hektar påbörjas inom projektet LUMME som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Den planerade våtmarken ligger längs Björneborgsvägen nära Vichtis kyrkby. Området är för närvarande dränerat för odling genom att pumpa bort vatten, men är översvämningskänsligt och lider av betydande olägenheter på grund av att marken är vattendränkt. “Syftet med att anlägga våtmarken vid Huovanoja är att minska vattenbelastningen på området, öka den biologiska mångfalden och förbättra odlingsförhållandena för de åkrar som återstår”, beskriver LUVYs expert Juha-Pekka Vähä

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.