Valitse sivu

Huovanojan kosteikko perustetaan tulvaherkälle peltoalueelle Porintien varteen. Taustalla näkyy Porintie ja sen takana Koivissillan asuinaluetta. (LUVY / Virve Ståhl)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa LUMME-hankkeessa alkaa noin 4 hehtaarin kokoisen kosteikkokohteen toteutus. Perustettava kosteikkoalue sijaitsee Porintien varrella Vihdin kirkonkylän läheisyydessä. Alue on nykyisellään viljelyyn pumppukuivatettua, mutta tulvaherkkää ja merkittävistä vettymishaitoista kärsivää peltomaata. ”Huovanojan kosteikon perustamisen tavoitteena on pienentää alueen vesistökuormitusta, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja parantaa jäljelle jäävien peltomaiden viljelykelpoisuutta”, kuvailee LUVYn asiantuntija Juha-Pekka Vähä.

Huovanojan kosteikko toteutetaan peltomaalle kaivamalla. Kaivuulla peltoalueen läpi virtaavaa Huovanojaa levennetään merkittävästi siten, että alueelle muodostuu pysyvä vesiallas, jonka keskimääräinen vesisyvyys on 50 cm. Kosteikon pohja tehdään monimuotoiseksi ja vaihtelevaksi syvänteillä ja saarekkeilla. Kosteikkoon johdetaan ympäröivän peltoalueen ja metsien kuivatusvesiä, mutta sen läpi kulkevat myös läheisen Koivissillan asuinalueen hulevedet. Kokonaisuudessaan kosteikon läpi suodattuu valumavesiä noin 300 hehtaarin alueelta. Kosteikon pinta-ala suhteessa valuma-alueeseensa on noin 1 %.

Huovanojan kosteikon puhdistustehon parantamiseksi ja tulvavirtaamien tasaamiseksi kosteikossa hyödynnetään uutta biosuodatusrakennetta ja virtauksensäätömahdollisuutta. Biosuodatusrakenteen avulla kosteikon vedenkorkeus vaihtelee noin 20 cm, mikä mahdollistaa pienempien sateiden pidättymisen kosteikkoon tasaten virtaamavaihtelua ja edistäen tulvasuojelua sekä ravinteiden pysymistä ja pidättäytymistä kosteikkoon.

Vesiensuojelutyö Huovanojassa jatkuu kosteikkorakentamisen jälkeenkin. Yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa LUMME-hankkeessa jatketaan Huovanojan alaosan vesiensuojelurakenteiden tarvearviointia ja suunnittelutyötä. ”LUVY on asiantuntevalla otteellaan suunnitellut tämän kosteikkokokonaisuuden. Erityisen hienoa on, että myös kunnan eri tahojen asiantuntijat ovat saneet osallistua työhön ja toinen vaihe Huovanojan alueen hulevesien hallitsemiseen on jo kovaa vauhtia suunnitteilla. Näin se homma etenee, yhteistyöllä!” iloitsee Vihdin kunnan ympäristöpäällikkö Sari Brusila.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.