Välj en sida

Västra Nylands vatten och miljö rf. har på Högfors stads beställning utarbetat en sammanfattning av ytvattenundersökningar i Högfors under senaste tio år. Rapporten kommer att utnyttjas även för uppsättning av en ny uppsiktsplan för vatten i Högfors.

Läs mera på finska