Valitse sivu

Karkkilan kaupunki tilasi vuonna 2019 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä yhteenvetoraportin, johon koottiin viimeisten kymmenen vuoden aikana kerätyt tutkimustiedot Karkkilan järvistä ja lammista. Raporttia hyödynnetään myös uuden vesien seurantaohjelman laatimisessa.

Edellinen yhteenveto Karkkilan järvitutkimuksista julkaistiin vuonna 2008. Tuolloin kootuista 60 järvestä useita ei ollut tutkittu lainkaan, ja monia pieniä oli saatettua tutkia vain kerran talvikaudella. Vuonna 2008 laadittu seurantaohjelma on kuluneiden kymmenen vuoden aikana toteutunut hyvin, sillä vain yksi lampi oli jäänyt suunnitelmasta poiketen tutkimatta. Tätä yhteenvetoa hyödynnetään koottaessa uutta seurantaohjelmaa Karkkilan vesille.

Useat Karkkilan järvistä ja lammista ovat verrattain pieniä pinta-alaltaan, ja niiden valuma-alue koostuu pääosin kallioista ja soista. Monet pienet järvet ja lammet ovat hyvin lähellä luontaista tilaansa, eivätkä ihmistoiminnan vaikutukset näy merkittävästi niiden vedenlaadussa. ”Järveä ympäröivien soiden tai metsien ojitus voi kuitenkin vaikuttaa huomattavasti vedenlaatuun”, muistuttaa vesistötutkija Anne Lehmijoki.

Vaikka suurin osa Karkkilan järvistä on pinta-alaltaan pieniä, on niiden syvyysvaihtelu suurta. Jotkut pienistä järvistä ovat hyvin syviä ja toisaalta alueelta löytyy myös suurempia järviä, jotka ovat kuitenkin hyvin matalia. Monissa tutkituissa järvissä havaittiin lämpötilakerrostuneisuuden aiheuttamaa happivajetta pohjalla, kaikissa näissä ei kuitenkaan havaittu sisäistä kuormitusta. Onkin hyvin järvikohtaista, seuraako pohjan hapettomuudesta sisäistä kuormitusta vai ei.

Pyhäjärven ja Vaskijärven perustila on jo tiedossa. Näiden järvien tutkimusta voisi jatkossa täydentää biologisilla selvityksillä, kuten kasvi- tai eläinplanktontutkimuksilla tai vesikasvikartoituksilla. Biologisilla tutkimuksilla saadaan moniulotteisempi kuva järven tilasta kuin pelkillä vedenlaatututkimuksilla. Erilaisten kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää usein myös biologista seurantaa.

Lisätietoja:

Anne Lehmijoki
vesistöasiantuntija
LUVY
anne.lehmijoki(at)luvy.fi
0505215640