Välj en sida

Inbjudan från LUVY till Björnträsk-kvällen nådde 24 deltagare. (LUVY / Henna Björkqvist)

Björknäs föreningshus i Sjundeå vaknade till liv när intresserade av Björnträsk samlades för att diskutera sjöns tillstånd och möjligheter till restaurering. Evenemanget den 20 april kallades samman av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det lockade en trevlig skara intresserade, totalt 24 personer.

Evenemanget inleddes av Jaana Pönni, verksamhetsledare för LUVY, som berättade om de viktigaste målen för LUVY och avrinningsområdets kommuners gemensamma Siuntionjoki 2030-vattendragsvision, inom vilken också Björnträsk restaureras. Sjundeås miljöchef Lotta Juusti belyste kommunens roll i vattenskyddsarbetet.

Björnträsk restaureringsplan, uppgjord av LUVY, består av analyser och modelleringar som baserar sig på information om sjöns vattenkvalitet, fauna och det omfattande avrinningsområdet. LUVYs vattendragssakunnigs Katja Pellikkas presentation öppnade för lyssnarna grunderna för restaureringsplanering, Björnträsks nuvarande tillstånd och möjligheter till sjöns restaurering. Hon berättade också om de åtgärder som redan vidtagits, där också Björnträsks skyddsförening har varit aktiv.

Efter påtår delade Juha-Pekka Vähä från LUVY information och stämningar om tillståndet i områdets strömmande vatten och om deras betydelse för vattenlevande organismer och särskilt vandrande fiskar. Jussi Vesterinen, projektchef för Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen samt vatten- och fisksakkunnig på LUVY, berättade om Björnträsks fiskbestånd och möjligheterna att återställa näringskedjan i den starkt externt belastade sjön.

“Det var fantastiskt att se så många människor samlas med god samarbetsanda. Jag fick känslan av att invånarna vid Björnträsk vill samarbeta för att främja sjön – särskilt genom att effektivera skötselfisket. Sådan verksamhet är precis vad Björnträsket behöver”, glädjas LUVYs Jussi Vesterinen åt.

Restaurering av vattendrag kräver omfattande samarbete, så den sista punkten på agendan var Världsnaturfondens WWFs Viivi Kaasonens presentation om miljöförbundets verksamhet och planer i närliggande områden. Kvällens livliga diskussion tangerade utmaningarna med restaureringsverksamheten och de resurser den kräver. Resan hem avverkades i vårstämning i det vackra Sjundeålandskapet.

Sjundeå kommuns miljöchef Lotta Juusti påminde publiken: “Sjundeå kommuns miljöskydd har också i år avsatt 4 000 € för lokala åtgärder som främjar miljön. Ansökningsperioden öppnas på sommaren och det meddelas på kommunens webbplats. Beslutet fattas under hösten.”

Du hittar presentationerna från evenemanget här. Evenemanget arrangerades av projektet LUMME och av projektet för effektivering av vårdfisket som koordineras av LUVY.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Projektet Västra Nylands effektivering av vårdfisket finansierades via vattendragsvisionerna för Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.