Välj en sida
Berätta dina observationer, önskemål och bekymmer gällande vattenkvalitén i Västra Nyland – svara på en kartbaserad förfrågan!

Berätta dina observationer, önskemål och bekymmer gällande vattenkvalitén i Västra Nyland – svara på en kartbaserad förfrågan!

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Västra Nyland till stöd för planeringen av vattenvården. Varje observation är välkommen och viktig! Länkarna till förfrågningarna hittar du på vår hemsida...