Välj en sida

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i Västra Nyland till stöd för planeringen av vattenvården. Varje observation är välkommen och viktig!

Länkarna till förfrågningarna hittar du på vår hemsida www.luvy.fi där de är ordnade efter kommunen: Vichtis, Högfors, Sjundeå, Lojo, Ingå, Raseborg, Kyrkslätt och Hangö.

Det är lätt att svara på förfrågningen, du väljer bara en kartasymbol som du vill ha och sätter objektet på kartan genom att klicka på musen. Du kan även skriva tilläggsinformation i ett fönster som öppnas automatikst. Det tar ungefär en kvart att svara på förfrågan, men du trivs säkert längre med den. Förfrågningen är öppet fram till 30.8.2019. Du kan svara på alla eller bara på de frågor du vill. Du kan också alltid återvända till förfrågan på nytt för att lägga till nya objekt.

Västra Nylands vatten och miljö behandlar svaren konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du kan själv besluta huruvida du uppger ditt namn eller om du vill svara helt anonymt. Bland dem som svarat lottar vi ut tre 20 euros köpkort samt bokpris. För att delta i lottdragningen lämna dina kontakuppgifter med en separat blankett i slutet av förfrågningen.

Förfrågan fungerar bäst med Firefox och Chrome webbläsarna. Eftersom kartan är stor, fungerar förfrågan bäst på en stor skärm, men man kan nog även fylla i uppgifterna med hjälp av en smarttelefon.

Det insamlade materialet utnyttjas vid uppgörandet av åtgärdsprogram för skötseln av vattendragen i din kommun och vid beredningen av olika metoder inom restaureringsprojekten.

Förfrågan är en del av projektet ”Effekt i vattenvårdsarbetet via nätverk”, som finansieras som et av regeringens spetsprojekt.

Tillägsuppgifter:

Maija Venäläinen
Projektchef
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon
LUVY
maija.venalainen(at)luvy.fi
0445285019

Sini Pöytäniemi
Projektchef och GIS expert
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106