Välj en sida

Välkommen med och påverka tillståndet hos vattendragen i Ingå! Under tillställningen, som är tvåspråkig, får vi höra och diskutera resultaten från sommarens kartförfrågning och du har möjlighet att berätta om önskemål och oro som du har gällande tillstånd och behov hos den vattenlevande naturen och kustobjekten i Ingå. Den insamlade informationen utnyttjas då åtgärdsprogram utarbetas för skötseln av kommunens vattendrag.

Program:

17:30 Kaffe med tilltugg

18:00 Tillställningen öppnas, verksamhetsledare Jaana Pönni, LUVY

18:10 Ingå kommuns anförande, miljöchef Elina Röman, Ingå kommun

18:30 En översikt av vattendragen i Ingå, vattendragssakkunnig Katja Pellikka, LUVY

19:00 Observationer på kartan! – presentation av resultaten från kartförfrågningen och gemensam handledd diskuterande idéworkshop

19:45 Sammanfattning och slutdiskussion, projektansvarig Maija Venäläinen LUVY

20:00 Tillställningen avslutas

Målet med tillställningen är att främja nätverk mellan olika aktörer vid vattendragen. Behovet av fungerande nätverk växer. De problem som anknyter till vattendragens tillstånd och de utmaningar som följer av klimatförändringen, såsom ökande nederbörd, är komplicerade och kräver sakkunskap från flera olika sakkunniga samt en ny typ av samarbete mellan praktiskt verksamma, forskare och sakkunniga. Planering som görs i samarbete mellan olika parter ökar antalet och effektiviteten hos åtgärderna inom vattenvårdsprojekten. 

Kommunens innevånare, stugägare och vandrare – alla som är intresserade av vattenskydd är välkomna på tillställningen.

Tillställningen anordnas av Ingå kommun, LUVY samt projektet Verkostoilla tehoa vesien hoitoon.

Maija Venäläinen
projektchef
LUVY
maija.venalaineni(at)luvy.fi
0445285019

Elina Röman
miljöchef
Ingå kommun
elina.roman(at)luvy.fi
0504715525

Inga fält hittades.