Välj en sida

Bild: Verksamhetsledare Jaana Pönni och Årets Vattenskyddare 2020 Nina Långstedt.

Föreningen fick även i år goda förslag till Årets Vattenskyddare. Västra Nylands vatten och miljö rf har utnämnt Nina Långstedt från Ingå till Årets Vattenskyddare år 2020. Nina Långstedt verkar på Krämars gård inom Ingarskila ås tillrinningsområde. Motiveringen till valet av henne  är  hennes miljövänliga inställning inom jordbruket, vattenskyddet samt upprätthållandet av naturens mångfald. Hon sprider även information om miljövänligt jordbruk alltid då det är möjligt.

Västra Nylands vatten och miljö rf verkar, som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Avsikten med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och det till detta närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom verksamhetsområdet. Genom att utse Årets Vatten-/Miljöskyddare försöker man lyfta fram sådana personer eller organisationer, som på ett betydande sätt verkat för vatten-/miljöskyddet, men som inte annars får den publicitet, som deras handlande förtjänar.

Föreningens bokslut för år 2019 fastställdes vid vårmötet. Året 2019 var mycket livligt både vad gäller forskningsverksamheten som projekten och omsättningen var nästan 3 miljoner euro och resultatet blev över 200 000 euro på plus. Föreningens årsberättelse finns att läsa på föreningens hemsidor.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738