Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus -hanke: Vuosiraportti 2019

Julkaisu 10/2020 Hiidenveden kunnostus -hankkeen tavoitteena on kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä järven virkistyskäytön edistäminen. Vuonna 2019 hankkeessa pyrittiin vähentämään järveen suuntautuvaa ulkoista kuormitusta perustamalla ja...

Hiidenveden kunnostus 2012–2015 – loppuraportti

Julkaisu 264/2016 Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Se sijaitsee Vihdin ja Lohjan kuntien alueella. Hiidenvesi on luontaisesti savisamea järvi, joka on rehevöitynyt voimakkaan, laajalta valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen vuoksi. Hiidenveden...

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Julkaisu 234/2012 Kosteikkojen yleissuunnittelu Hiidenveden lähialueella tehtiin vuosina 2010 ja 2011. Tämä on viimeinen alue Hiidenveden valuma-alueesta, jolle kosteikkosuunnitelma on laadittu. Työ alkoi Vihtijoen alueelta 2008 ja eteni Karjaanjoen valuma-alueen...

Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanke. Loppuraportti

Julkaisu 228/2012 Karjaanjoen vesistössä sijaitseva Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2). Järven valuma-alue on n. 935 km2. Hiidenvesi on rehevä ja luontaisestikin savisamea järvi. Hiidenvesi koostuu useasta vesialtaasta, jotka poikkeavat hyvinkin...

Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

Julkaisu 222/2011 Karkkilan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Vanjoen yläosassa noin 3 km Pyhäjärven alapuolella. Vanjoen Hiidenveteen tuoman veden ravinnepitoisuus kasvaa jokea alaspäin mentäessä ja joen alaosissa hajakuormitus on yleensä Karkkilan jäteveden puhdistamon...