Valitse sivu

Julkaisu 10/2020

Hiidenveden kunnostus -hankkeen tavoitteena on kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä järven virkistyskäytön edistäminen. Vuonna 2019 hankkeessa pyrittiin vähentämään järveen suuntautuvaa ulkoista kuormitusta perustamalla ja kunnostamalla kosteikkoja, sekä tarjoamalla neuvontaa viljelijöille ja viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen asukkaille. Lisäksi pilotoitiin haitallisen vieraslaji isosorsimon torjuntaa. Seuranta-ohjelman mukaisesti hankkeessa seurattiin järven tilaa osana yhteistarkkailua sekä kalasto- ja sulkasääskiseurannoin. Kunnostustoimien kohdentamiseksi toteutettiin vesistötutkimuksia Lopen alueella. Hankkeessa jatkettiin myös Lokaniityn kosteikon vedenlaadun seurantaa. Hanke viesti aktiivisesti toimista tiedottein, uutiskirjeellä ja verkkosivuilla sekä tapahtumien välityksellä.

Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja hankekauden 2016–2021 sopimusrahoittajia ovat valuma-alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Hiidenveden kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.