Valitse sivu

Julkaisu 8/2020

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke oli osa kansainvälistä Holistic Approach to Lake Restoration-hankeyhteistyötä, jota toteuttavat Suomessa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Pyhäjärvi-instituutti sekä Ruotsissa Osbyn kunta.

Hola Lake Länsi-Uusimaa hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen paikalliseen (kotimaisen kalan käytön tukeminen ja osallistava tiedonkeruu, ankeriaan alasvaelluksen turvaaminen ja petokalojen kutualuekunnostukset) ja kahteen kansainväliseen työpakettiin (synteesiraportti ja verkostojen rakentaminen). Hankkeen koordinaattorina toimi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja hanke toteutettiin yhteistyössä Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry:n (myöhemmin Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry) kanssa. Hankkeen rahoitus oli 150 000,00 euroa ja sen tukitaso oli 77,29 %.  Hanke oli Ykkösakseli ry Leader-ryhmän alueella toteutettava kehittämishanke. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2017 – 31.12.2019.

Kotimaisen kalan käyttöä tuettiin järjestämällä katiskatalkoot sekä kursseja kalan käsittelyssä ja kalaruokien valmistuksessa. Hiidenvedellä testattiin katiskoja koekalastuksessa vertailemalla niiden ja NORDIC -yleiskatsausverkkojen pyytävyyttä. Paikallisten asukkaiden osallistamista tiedon keruuseen lisättiin luomalla sähköiset sovellukset kirjanpitokalastukseen ja kalastustiedustelua varten. Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä selvitettiin ankeriaskannan tilaa, merkittiin ankeriaita ja siirretiin vaelluskaloja voimalaitosten ohi. Vihdin Enäjärvellä vahvistettiin petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita.

Hankkeessa rakennettiin verkostoa Ruotsissa toimivien vesistökunnostajien kanssa (Osbyn kunta ja Regito AB). Yhteistyötä laajennettiin myös Viroon. Yhteistyön tuloksena syntyi useampia synteesiraportteja hyvistä käytännöistä järvikunnostuksessa valuma-alueella ja järvessä tehtävistä toimenpiteistä.

Hola Lake Länsi-Uusimaa –hanke toteutti innovatiivisen tarinakartan, jossa esitellään hoitokalastusteemaa kuvia, videoita, linkkejä ja karttoja sekä tekstejä yhdistävällä alustalla. Tarinakartta julkaistiin suomeksi ja englanniksi.