Valitse sivu

Julkaisu 7/2020

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeessa kehitettiin verkkopohjaiset kalastustiedustelu- ja kirjanpitokalastussovellukset sekä kalastustietorekisteri. Rekisterin muodostaa tietokanta, joka mahdollistaa kalastustiedustelujen ja kirjanpitokalastustietojen entistä laajemman hyödyntämisen.

Kalastustiedustelusovelluksen pohjana käytettiin Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n tiedustelusovellusta, jota parannettiin ja muokattiin Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n käytäntöihin soveltuvaksi yhteistyössä Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Sähköinen kalastustiedustelusovellus valmistui helmikuussa 2019 ja sovellusta käytettiin ensimmäisen kerran Hiidenveden koko järven laajuisessa kalastustiedustelussa maalis-toukokuussa 2019. Sovellus nopeuttaa tietojen tallennusta ja automatisoi tulosten laskentaa ja analysointia.

Kirjanpitokalastussovelluksen tavoitteena on koota tietoa kalastuksesta ja saaliista sekä kannustaa ja aktivoida kalastajia osallistumaan kalastoseurantaan. Sovellus mahdollistaa omien saalistietojen seuraamisen, jonka toivotaan motivoivan saalistietojen kirjaamiseen. Sähköinen sovellus on mahdollista ottaa käyttöön myös muilla vesialueilla.

Sovelluksen kehittämiseen osallistui Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n lisäksi Länsi-Uusimaa Hola Lake -hankkeen yhteistyökumppani Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Kirjanpitokalastussovelluksesta tehtiin selainpohjainen, responsiivinen applikaatio, jota voidaan käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Hiidenveden ohella sähköistä kirjanpitokalastussovellusta pilotoitiin Lahden Vesijärvellä kesäkuusta 2019 alkaen.

Sähköiset kalastustiedustelu- ja kirjanpitokalastussovellukset tehtiin osana Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanketta, joka kuuluu kansainväliseen Hola Lake -yhteistyöhankkeeseen. Rahoittajina toimivat Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli sekä Hiidenveden kunnostus -hanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kotimaisen kalan käyttöä paikallisesti sekä lisätä kiinnostusta kalakantojen hoitoon ja kartuttaa tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hiidenvesi on yksi hankkeen kohdejärvistä.