Valitse sivu

Julkaisu 6/2020

Hiidenvedellä testattiin katiskojen toimivuutta koekalastuksessa vertailemalla katiskojen ja NORDIC –yleiskatsausverkojen pyytävyyttä Mustionselällä. Mustionselän alue on matala, erittäin rehevä ja kasvillisuus on runsasta, minkä vuoksi yleiskatsausverkkojen käyttäminen on siellä työlästä. Tämän vuoksi katiskapyyntiä haluttiin testata koekalastusmenetelmänä.

Verkko- ja katiskasaaliit poikkesivat selvästi toisistaan. Verkkojen ja katiskojen yksikkösaaliit kpl olivat lähes yhtä suuret, mutta verkkojen painosaalis oli kaksinkertainen katiskasaaliiseen verrattuna. Verkot pyysivät katiskoja isompikokoisia kaloja ja runsaammin petokaloja. Petokalojen osuus katiskasaaliista oli 0,3 % ja verkkosaaliista 33 %. Verkkosaaliin petokaloista valtaosa oli kuhan poikasia. Verkoissa oli myös laajempi kirjo särkikaloja kuin katiskassa. Verkoilla saatiin salakkaa ja sulkavaa sekä yksi muikku, joita ei saatu katiskalla. Katiskasaaliissa oli selvästi enemmän ahvenkaloja. Katiskalla pyydetyt ahvenet olivat pääosin pieniä verkoilla saatuihin verrattuna. Katiskalla pyydettyjen ahvenien keskimääräinen paino oli 17 g ja verkoilla saatujen ahvenien 52 g.

Katiska- ja verkkokoekalastukset toteutettiin osana Hola Lake Länsi-Uusimaa –hanketta, joka kuuluu kansainväliseen Hola Lake –yhteistyöhankkeeseen. Rahoittajina toimivat Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli sekä Hiidenveden kunnostus -hanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kotimaisen kalan käyttöä paikallisesti, tarjoamalla asiantuntemusta kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa, käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Samalla on tarkoitus lisätä kiinnostusta kalakantojen hoitoon ja kartuttaa tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hiidenvesi on yksi hankkeen kohdejärvistä.