Valitse sivu

Julkaisu 5/2020

Hiidenvedellä toteutettiin ensimmäinen koko järven laajuinen kalastustiedustelu vuonna 2019. Vuoden 2018 kalastusta koskeneeseen tiedusteluun oli mahdollista vastata joko postitse tiedustelulomakkeella tai sähköisesti kalastustiedustelusovelluksen kautta.

Tiedustelun mukaan kalastus oli aktiivisinta Retlahdella ennen Isontalon/Sirkkoonselkää ja Kiihkelyksenselkää. Kirkkojärven/Mustionselän/Nummelanselän alueella kalastus oli vähäistä. Koko järven kalastuksesta lähes puolet oli vapakalastusta ja noin 40 % verkkokalastusta. Saaliista lähes puolet saatiin verkoilla, kolmannes vapavälineillä ja viidesosa katiskalla. Kuha ja ahven muodostivat noin puolet koko järven saaliista, sulkavan osuus oli 17 % ja hauen 13 %. Keskimäärin kalastanut ruokakunta sai kalaa 66 kg. Havaintojen mukaan kuha, särki, lahna ja sulkava ovat yleistyneet, madekanta vähentynyt ja ahven- sekä haukikannat pysyneet ennallaan. Kalastusta haittasi eniten veden huono laatu, pyydysten nopea limoittuminen ja saaliin pieni määrä. Runsaita leväkukintoja oli havainnut viimeisten neljän vuoden aikana kaksi kolmasosa vastaajista. Ravustus oli hyvin vähäistä. Suppea kohderyhmä, vaatimaton vastausprosentti ja puutteelliset vastaukset heikentävät tulosten luotettavuutta.

Kalastustiedustelu tehtiin osana Hola Lake Länsi-Uusimaa –hanketta, joka kuuluu kansainväliseen Hola Lake -yhteistyöhankkeeseen. Rahoittajina toimivat Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli sekä Hiidenveden kunnostus -hanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kotimaisen kalan käyttöä paikallisesti sekä lisätä kiinnostusta kalakantojen hoitoon ja kartuttaa tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hiidenvesi on yksi hankkeen kohdejärvistä.