Valitse sivu

Julkaisu 264/2016

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Se sijaitsee Vihdin ja Lohjan kuntien alueella. Hiidenvesi on luontaisesti savisamea järvi, joka on rehevöitynyt voimakkaan, laajalta valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen vuoksi. Hiidenveden kunnostuksen pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila Hiidenvedessä ja valuma-alueen vesistöissä, sekä monipuolistaa vesistöjen virkistyskäyttöä. Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hanketta rahoittivat valuma-alueen kunnat (Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi) sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Hiidenveden kalastusalue. Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hankkeessa toteutettiin laajasti vesistökunnostustoimenpiteitä Hiidenveden valuma-alueella. Hankekauden aikana perustettiin yhdeksän kosteikkoa Hiidenveden lähivaluma-alueelle, minkä lisäksi kunnostettiin Vanjärvi Hiidenveden kunnostushistorian suurimpana vesistökunnostustoimenpiteenä. Kosteikkojen tarkoitus on estää jo syntyneen, sameutumista ja rehevöitymistä aiheuttavan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen päätyminen järveen. Maanviljelijöiden ympäristöneuvonta koostui tilakohtaisista kartoituksista, pienryhmäkoulutuksista sekä yleisötilaisuuksista. Maanviljelijöille toteutetun palautekyselyn mukaan neuvonta on johtanut tuloksiin. Haja-asutuksen jätevesineuvontaa tehtiin yhteistyössä LINKKI-hankkeen kanssa. Neuvonnan tavoitteena oli lisätä asukkaiden tietämystä jäteveden asianmukaisesta käsittelystä. Vuosien 2014–2015 aikana toteutettiin 161 hajavesineuvontakäyntiä. Hankkeessa panostettiin myös Hiidenveden tilan seurantaan. Hankkeen aikana laadittiin laajan asiantuntijatiimin kanssa yhteistyössä Hiidenveden seurantatarvekartoitus. Järven tilaa seurattiin veden laadun, vesikasvillisuuden, kalaston ja sulkasääskien osalta. Hankekauden aikana havaittiin ensimmäistä kertaa Hiidenveden tilan kohenemisen merkkejä. Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hanke oli mukana useissa yhteistyöhankkeissa, mm. GisBloom ja Järvi Hoi. Yhteistyöhankkeiden avulla Hiidenveden alueelle saatiin tuotua lisää asiantuntemusta ja resursseja, ja niiden aikana tuotettiin merkittävä määrä uutta tietoa järven tilasta ja vesistökunnostuksesta.