Valitse sivu

Julkaisu 234/2012

Kosteikkojen yleissuunnittelu Hiidenveden lähialueella tehtiin vuosina 2010 ja 2011. Tämä on viimeinen alue Hiidenveden valuma-alueesta, jolle kosteikkosuunnitelma on laadittu. Työ alkoi Vihtijoen alueelta 2008 ja eteni Karjaanjoen valuma-alueen latvaosiin Karkkilaan ja Lopelle 2009 sekä Vanjokilaaksoon ja Sulkavanojan alueelle 2010.
Kosteikkojen yleissuunnittelun tavoitteena on toteuttaa vesiensuojelua Hiidenveden valuma-alueella. Kosteikkoja perustamalla voidaan vähentää vesistöihin virtaavaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa. Hiidenvesi on rehevöitynyt ja järven tila on ekologiselta luokitukseltaan tyydyttävä. Ravinnekuormitus on suurempi kuin mitä vesistö sietää. Kosteikkojen lisäksi valuma-alueelta tulevaa ravinnekuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi suojakaistoilla, suojavyöhykkeillä, kesantopelloilla ja talviaikaan kasvipeitteisten peltojen avulla.
Hiidenveden valuma-alueella keskeisin toimija kosteikkojen toteutuksessa on Hiidenveden kunnostus 2012–2015 -hanke. Sen kautta on mahdollista saada suunnittelu- ja perustamisapua kosteikoille. Osa kosteikoista täyttää maataloustukien kriteerit, ja niiden rahoitus on mahdollista järjestää myös tätä kautta.
Suunnitelman avulla halutaan kannustaa maanomistajia perustamaan kosteikkoja mailleen. Suunnitelman tietoja voidaan käyttää yksityiskohtaisen suunnittelun tukena haettaessa maatalouden ympäristötukea tai muuta rahoitusta kohteiden toteuttamiseen.
Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 130 kosteikkopaikkaa, yhteisalaltaan 139 hehtaaria. Kohteiden pinta-ala vaihtelee välillä 0,02–28 ha ja keskipinta-ala on 1,1 ha. Suuri osa kohteista sijaitsee pienempien ojien ja norojen notkelmissa, joissa kosteikko voidaan perustaa patoamalla. Myös järven rantaluhdilla on hyviä paikkoja kosteikoille. Kosteikoista 52 on sellaisia, jotka voidaan perustaa ei-tuotannollisten investointien tuella.