Valitse sivu

Julkaisu 235/2012

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teollisuus- laitos sekä yksi pienvenesatama. Veden laatua seurataan vuosittain ja neljän vuoden välein ohjelmaan kuuluu laajemmat biologiset tutkimukset. Vuonna 2011 oli vuorossa suppeampi tarkkailu.

Alueen suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Karjaa-Pohjan uusi jäteveden-puhdistamo joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2007 sekä Tammisaaren kunnostettu Skeppsholmenin puhdistamo. Molemmat toimivat hyvin vuonna 2011 ja alueen pistemäistä kokonaiskuormitusta on saatu vähenemään selvästi viime vuosina. Kevään runsaat hulevedet tosin heikensivät puhdistustulosta hetkellisesti. Koverharin rauta- ja terästehtaan jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin pienet.

Jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laadun muutoksena näkyivät aikaisemmin selvimmin Mustionjoen alajuoksulla. Mustionjoen alajuoksun veden laatu on parantunut selvästi jätevesikäsittelyn tehostumisen sekä purkupaikan siirtymisen myötä. Myös Pohjanpitäjänlahden perukassa vesistön tila on parantunut hieman. Pohjanpitäjänlahden alusveden happitilanne on edelleen hyvin heikko syksyisin ja erityisen heikoksi tilanne kehittyy vuosina jolloin Mustionjoelta tuleva valuma on suuri. Tämä oli tilanne vuonna 2011 eikä uutta vettä virrannut lahteen koko talven aikana.

Tammisaaren lähivedet, Stadsfjärdeniä lukuun ottamatta, ovat edelleen hyvin rehevät mutta rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä.