Välj en sida

Övergödningen hotar kustvattnen även i västra Nyland.

Var och en av oss kan med vårt eget handlande påverka tillståndet i kustvattnen. Även små handlingar är viktiga. Det kan fast handla om att samla in det egna skräpet från badstranden, deltagande i olika talkon eller att pröva på nya mörtfiskrecept.

Vi i LUVY har under den senaste tiden funderat mycket på kustvattnens framtid och vårt eget förhållande till den. Vi har alla någon sorts uppfattning och önskan om hur kustvattnens framtid borde se ut. Vi är stolta över, att vi tillsammans med kommunerna i västra Nyland får vara med och bereda en unik framtidsvision för kustvattnen i västra Nyland. Med hjälp av en gemensam strävan skapar Kustvattenvisionen riktlinjerna för att förbättra kustvattnens tillstånd.

En central del av visionen är de lokala invånarnas observationer och åsikter gällande kustvattnens tillstånd och behov av skydd.

Därför inbjuder vi in invånarna i västra Nyland, företagen och organisationerna till ett gemensamt talko!

Uppgiften är enkel:

  1. Fundera på din egen kustvattengärning och publicera den på some på hashtagen #Kustvattengärning.  Delta ensam eller med ett större gäng.
  2. Svara på LUVYs enkät och berätta om dina egna observationer gällande kusten. Utmana även din kompis att svara! Svaren från enkäten används som basmaterial i Kustvattenvisionen.

Våra sakkunniga har besökt pilotområdena och inlett uppgörandet av restaureringsplanerna.  På områdena har man gjort en hel del olika undersökningar och utredningar såsom kartstudier, kartläggningar av fiskyngel och dessutom har man tagit vattenprover. Pilotområdena har valts ut tillsammans med kommunerna och de är: Kyrkfjärden i Ingå, Tavastfjärden i Kyrkslätt, Dragsviksfjärden i Raseborg och Pickalaviken i Sjundeå.

”I restaureringsplanerna samlar man all tillgänglig information om pilotområdenas vattenkvalitet, växter och djur, tillrinningsområdets struktur samt så planerar man för de olika områdena de viktigaste sätten att restaurera”, berättar LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka, som speciellt ansvarar för Kyrkfjärdens och Tavastfjärdens restaureringsplaner.

Man kan också ta kontakt med oss ifall markägaren är intresserad att få en vattenskyddskonstruktion på sina marker”, Pellikka säger.

Enkäten är en del av Kustvattensvision-projektet. Den är öppen till slutet av februari 2022. Länk till enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands kustvattenvision 2021–2022 -projektet finansierade av Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Nylands NTM-central. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2021–2022.