Välj en sida

Biofilteranläggningens utgångsrör (LUVY / Niina Hätinen)

Välkomna att lyssna, diskutera och bilda nätverk med dagvattnen som tema vid Vichtis vattendragsdagar lördagen den 4.11.2023 kl. 9.15-14.15. Evenemanget ordnas i Vichtis kommunhus (Asemantie 30, 03100 Nummela). Presentationernas språk är finska.

Under dagen får vi höra om aktuella saker gällande Enäsjärvi sjö i Vichtis samt sjön Hiidenvesi, kommunens hälsning samt intressanta anföranden med dagvattnen som tema. Som ämnen kan nämnas dagvattnens kvalitet och deras betydelse för vattenskyddet, en översikt över Vichtis kommuns dagvattenärenden samt förslag till lösningar på hur man kan minska dagvattnens effekter.   

Evenemanget ordnas av  Vichtis kommun, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), och föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) Evenemanget är en del av Nylands vattendragsnätverks verksamhet.  Evenemanget är gratis och inkluderar morgonkaffe samt en sopplunch. Anmälan på förhand senast 31.10. Deltagarantal max. 50 personer.

Program och anmälning >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

I Nylands vattendragsrestaureringsnätverk deltar förutom LUVY även de övriga vattenskyddsföreningarna, som verkar i Nyland, samt NTM-centralerna i Nyland och Tavastland. Nätverket finansieras av Nylands NTM-central.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.