Välj en sida

Vinterfisket med not år 2023 utfördes av Aulis och Petteri Kiiskilä. (LUVY / Jussi Vesterinen) 

Det tredje och sista året med effektiverat vårdfiske i sjön Enäjärvi inleddes i februari. Såsom under tidigare år inledde man med notfiske på vintern och fisket förverkligades av Aulis ja Petteri Kiiskilä. Detta år förverkligade man fisket med not i februari under totalt 10 dagar och noten drogs totalt 12 gånger. Mörtfiskarna hade inte ännu samlats i stim i de djupare områdena, där man vanligtvis får de bästa fångsterna vid vinternotfisket. Mörtstim förekom annars också ganska sparsamt på basen av observationerna med ekolod. Fångsten av mörtfisk blev mindre än under tidigare år. Vinterfisket med not fortsätter ännu i mars. Målsättningen är, att förverkliga notfisket under perioden 21–27.3. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Enäjärvi effektiverade vårdfiske finansieras under åren 2022–2024 av Vichtis kommun, föreningen Siuntionjen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ry , Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO och Sjundeå å 2030-visionens finansiärer, tillrinningsområdets kommuner samt Rosk’n Roll Oy Ab. Under år 2022 deltog även Wärtsilä i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Enäjärvi effektiviserat fiske med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram åren 2022–2024.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.