Valitse sivu

Talvinuottausta vuonna 2023 Aulis ja Petteri Kiiskilän toimesta. (LUVY / Jussi Vesterinen) 

Enäjärvellä käynnistyi helmikuussa tehokalastuksen kolmas ja viimeinen vuosi. Edellisten vuosien tapaan vuosi aloitettiin talvinuottauksella, jonka toteuttivat Aulis ja Petteri Kiiskilä. Tänä vuonna nuottaus toteutettiin helmikuussa yhteensä 10 päivänä ja apajia vedettiin 12 kappaletta. Särkikalat eivät olleet vielä parveutuneet syvemmälle alueelle, josta yleensä saadaan talvinuottauksessa parhaimmat saaliit. Särkikalaparvia oli muutenkin vähänlaisesti kaikuluotauksessa havaittavissa. Saalismäärä jäi särkikalojen osalta viime vuosia matalammaksi. Talvinuottausta jatketaan vielä maaliskuussa. Tavoitteena on toteuttaa nuottaukset 21.–27.3.  

Jäiden lähdön jälkeen aloitetaan rysäpyynnit Enäjärvellä. Lisäksi on tarkoituksena kokeilla keväällä tehtävää nuottausta muutama päivä rysäpyynnin lisäksi. Kesän aikana pidetään hoitokalastuksista tauko ja rysäpyynnit jatkuvat loppukesästä ja alkusyksystä. Rysäpyynnit toteuttaa Jomiset Oy.  

Syksyllä Enäjärvellä nuotataan tuttuun tapaan rysäpyyntien lisäksi. On mielenkiintoista nähdä millaiseksi tämän vuoden saalismäärät muodostuvat Enäjärvellä. Yritämme myös vaikuttaa saalismääriin kokeilemalla esimerkiksi nuottausta keväällä sekä aiemmin syksyllä. Kiinnostavaa on myös nähdä, näkyykö tehokalastuksen vaikutus myös vedenlaadussa. Viime vuoden alkukesä näytti lupaavalta vedenlaadun suhteen, vaikka toki loppukesää kohden vedenlaatu huononi niin Enäjärvellä kuin myös muissakin järvissä.” Pohtii hankkeen koordinaattori vesistö- ja kala-asiantuntija Maj Rasilainen

Loppukesästä ja syksystä on tarkoituksena jatkaa myös alempien järvien, Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven hoitokalastuksia. Poikkipuoliaisella toteutetaan rysäpyyntiä vähintään 195 pyyntivuorokautta ja syysnuottausta yhteensä noin 30 päivää. Tervalammella ja Huhmarjärvellä tarkoituksena on toteuttaa molemmilla järvillä viisi nuottauspäivää. Alkuvuodesta toteutettiin näiden toimenpiteiden kilpailutus. Rysäpyynnin toteuttajaksi valittiin Jomiset Oy ja nuottauksien Aulis ja Petteri Kiiskilä.  

Tehokalastus-hanke on edennyt loistavasti niin saaliiden kuin tulosten kannalta. Kalastukset laajenevat jälleen ja on hienoa nähdä, miten Poikkipuoliaisellekin saadaan kalastukseen tehoa. Molemmat urakoitsijat ovat Lasyn talkooväelle tuttuja ja antoisia hetkiä on varmasti luvassa. Talkooporukkaan mahtuu mukaan, joten jos toiminta kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä Lasyn talkoomestari Mauno Haapalaan (mauno.haapala@live.fi tai 040 169 5101)”, toteaa Lasyn puheenjohtaja Juha Uusitalo.  

Lisätietoja:  

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastus -hanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat: Vihdin kunta, Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Osuuspankki Uusimaa, Hotelli Siuntio sekä Siuntionjoki 2030 -visiota rahoittavat muut valuma-alueen kunnat ja Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024. 

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.