Välj en sida

Provfiske i Kalljärvi sjö år 2019.

Inom Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt, som inleddes år 2018, har man utfört ett målinriktat restaureringsarbete för att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i sjöarna i norra Kyrkslätt.

Projektet arrangerar ett öppet invånartillfälle tisdagen den 14.6.2022 kl. 18 i Eriksgården. Välkomna att höra om de åtgärder, som utförts och som planerats för Veikkolasjöarnas bästa samt om hur varje strandinnevånare också kan inverka på tillståndet i närvattendragen.

Det tredje och sista året med effektiverat fiske i sjön Kalljärvi inled i år. Målsättningen är att förbättra balansen i sjöns näringsväv genom att minska mängden mörtfisk. Effekterna av det effektiverade fisket följs upp genom att regelbundet undersöka utvecklingen av näringshalterna samt djurplanktonens storlek och mängd. Dessutom undersöker man de skadliga ämnena i dagvattnet samt reder ut hur hanteringen av dagvatten i området kunde förbättras. 

Av sjöarna i Veikkola har Kalljärvis ekologiska tillstånd år 2019 uppskattats vara otillfredsställande och tillståndet i sjöarna Lamminjärvi och Perälänjärvi måttligt. Kalljärvi har varit mottagare av punktbelastningen från Veikkola avloppsvattenreningsverk fram till år 1991 och ännu under de senaste åren har sjön sporadiskt utsatts för avloppsvatten i samband med läckage, senast på vintern 2022. Samtliga tre sjöar är frodiga.

Projektet fungerar som en pilot för Kyrkslätts övriga sjöar och vattendrag. Det är fråga om en helhet som förverkligats på en mycket bred samarbetsbas. Deltagare är Kyrkslätts kommuns miljöskydd och Kyrkslätts Vatten, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), delägarlaget Veikkolan Vedet samt föreningen Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry.

Vad? Ett öppet invånarevenemang för invånarna i Veikkola
Var? Eriksgården, Kyrkslätt
När? ti 14.6.2022 kl. 18

Tilläggsuppgifter:

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.