Valitse sivu

Koekalastusta Kaljärvellä vuonna 2019.

Vuonna 2018 käynnistyneessä Veikkolan vesistökunnostus -hankkeessa on tehty määrätietoista kunnostustyötä Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi Pohjois-Kirkkonummella.

Hanke järjestää kaikille avoimen asukastilaisuuden ti 14.6.2022 klo 18 Eerikinkartanolla. Tervetuloa kuulemaan Veikkolan järvien hyväksi tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä sekä siitä, kuinka jokainen ranta-asukas voi myös itse vaikuttaa lähivesien tilaan.

Tänä vuonna Kaljärvellä käynnistyy tehokalastusvaiheen kolmas ja viimeinen vuosi. Tavoitteena on parantaa järven ravintoverkon tasapainoa vähentämällä särkikalojen määrää. Tehokalastuksen vaikutuksia seurataan tutkimalla säännöllisesti järvessä olevien ravinteiden pitoisuuksia sekä eläinplanktonin koon ja määrän kehitystä. Lisäksi tutkitaan hulevesien haitta-aineita sekä selvitetään, miten hulevesien hallintaa voitaisiin parantaa alueella.

Veikkolan alueen järvistä Kaljärvi on ekologiselta tilaltaan arvioitu vuonna 2019 välttäväksi ja Lamminjärvi ja Perälänjärvi tyydyttäviksi. Kaljärveen on kohdistunut pistekuormitusta Veikkolan jätevedenpuhdistamosta vuoteen 1991 asti ja järveen on vielä viime vuosinakin päätynyt satunnaisesti jätevesijärjestelmän vuotoja, viimeksi talvella 2022. Kaikki kolme Veikkolan järveä ovat reheviä.

Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on erittäin laajalla yhteistyöpohjalla toteutettu kokonaisuus. Mukana ovat Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu ja Kirkkonummen Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY), osakaskunta Veikkolan vedet sekä Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry.

Mitä? Avoin asukastilaisuus Veikkolan asukkaille
Missä? Eerikinkartano, Kirkkonummi
Milloin? ti 14.6.2022 klo 18

Lisätietoja:

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa vuosina 2023–2024 Kirkkonummen kunta ja Kirkkonummen Vesi. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.