Välj en sida

Perälänjärvi (LUVY / Arto Muttilainen)

Sedan år 2018 har det inom Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt utförts ett målinriktat restaureringsarbete för att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i sjöarna i norra Kyrkslätt.

Projektet anordnar ett öppet invånartillfälle onsdagen den 7.6 kl. 17:30 i Veikkola skolas matsal. Välkommen med att lyssna på lösningar för problem orsakade av dagvatten och erosion, aktuellt inom projektet och hälsningar från vattenandelslaget. Tid för frågor och diskussion har reserverats. Evenemanget är på finska.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.