Välj en sida

Bild: En god markstruktur stöder ett optimalt växtskick och samtidigt även tillståndet i närmiljön och -vattendragen.

Anmäl dig till åkerkantsevenemanget 8.10. kl. 12–15 i norra Kyrkslätt, som arrangeras av Veikkola vattendragsprojekt och LUVY. Som utbildare (på finska) fungerar jordbrukare, agronom Juuso Joona från Tyynelä gård i Joutseno. Evenemanget som är gratis riktar sig till alla odlare, som vill lära sig att iaktta och förbättra markens struktur och växtskick samt till alla övriga som är intresserade av ämnet.

Ett jordbruks grundpelare är en jord, som har en bra struktur, är produktiv samt odlarens kunnande. På lång sikt befrämjar samma åtgärder såväl miljöns goda tillstånd som stora skördar. En hållbar markstruktur säkerställer en så bra tillväxt som möjligt och ett effektivt utnyttjande av näringsämnena då förhållandena växlar mellan de olika årstiderna. T.ex. genom gödsling kan man inte kompensera en dålig markstruktur. Det är väsentligt, att beakta markstrukturen med tanke på vattenskyddet, eftersom en god grynstruktur inte slammar igen eller sköljs i väg till närmaste dike ens vid kraftigt regn. Att odlingsmarken är i gott växtskick, gynnar såväl odlaren, miljön som närvattendragen!

Vid åkerkantsevenemanget fördjupar vi oss, under jordbrukare, agronom Juuso Joonas ledning i uppskattningen av markens struktur och växtskick. Joona har blivit känd, då han dragit många liknande evenemang runt om i Finland. På den egna gården Tyynelä i Joutseno odlar Joona spannmål, protein- och oljeväxter. Gårdens ekologiska odlingar baserar sig på ekologiska odlingsmetoder såsom mångsidigt växelbruk, recirkulation av näringsämnen samt blandad odling och vården av markens struktur finns i bakgrunden för samtliga odlingsmetoder. Avsikten med evenemanget, som ordnas i Kyrkslätt är, att guida odlarna så, att de genom praktiska åtgärder kan iaktta markens struktur och växtskick.

Veikkola vattendragsprojekt inleddes år 2018 med målsättningen, att genom målmedvetet och långsiktigt restaureringsarbete i norra Kyrkslätt i Veikkolaområdet förbättra sjöarnas vattenkvalitet och ekologiska tillstånd. Projektet fungerar som en pilot för övriga sjöar och vattendrag i Kyrkslätt, som är i behov av restaurering. Det är fråga om, att förverkliga en helhet, som vilar på en mycket bred samarbetsgrund – med är Kyrkslätts kommuns miljöskydd och Kyrkslätts Vatten, Västra Nylands vatten och miljö rf., delägarlaget Veikkolan vedet samt föreningen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry. Man har i stor utsträckning inkluderat områdets operatörer och invånare i projektet.

Nu är det ett utmärkt tillfälle, att komma med och dryga ut sin kunskaper och färdigheter gällande markens struktur och växtskick samt att bilda närverk med andra odlare. Välkomna alltså alla odlare samt övriga, som är intresserade av ämnet! Evenemanget är gratis. Efter det, att den praktiska delen är avklarad, bjuder projektet på kaffe samt en slutdiskussion kring ämnet.

På grund av corona-situationen finns handdesinfektionsmedel och andningsskydd på platsen. Kom även ihåg säkerhetsavstånden!

Program och tilläggsuppgifter finns i inbjudan

Anmäla dig senast ti 6.10.

Vad? Åkerkantsevenemang (på finska), där man lär sig att uppskatta markens struktur och åkerns växtskick
Var? I norra Kyrkslätt på Harri Tabermans gård (Rajovägen 47, 02520 Kyrkslätt)
När? to 8.10. kl. 12 – 15
Vem utbildar? jordbrukare, agronomJuuso Joona från Tyynelä gård i Joutseno
För vem? Odlare och alla övriga, som är intresserade av att observera markens struktur samt av att förbättra växtskicket samt bilda närverk med övriga intresserade
Vad med? spade, en helt klar halvliters vattenflaska, klädsel enligt väderlek

Tilläggsuppgifter:

Hanna Keinänen
sakkunnig
LUVY
hanna.keinanen(at)luvy.fi
04577507725