Välj en sida

År 2017 anlades grusbäddar för fisklek i Pitkäläkoski i Högfors under åfesten.

Kom till Åfesten och fira den fantastiska åmiljön med forsar och talkoverksamhet i Högfors! Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) ordnar tillsammans med sina partners ett öppet evenemang inför Finska naturens dag i Högfors forsområde. Finska naturens dag firas lördagen 28.8 över hela landet.

Läs mera på finska >>