Välj en sida

Träd kommer att knippas vid Riilahti våtmarksbassäng för att sättas på bottnen av bassängen, alldeles som det gjordes vid trädknippnigstalkot vid Iso-Myllylampi i Vichtis ifjol. (LUVY / Virve Ståhl)

Kom med på våtmarkstalko till våtmarken belägen vid Riilahti, som finns vid Enäjärvis nordliga strand! Under talkot förbättrar vi våtmarkens konstruktion och vattenreningsförmåga. Under talkot samlar vi ihop trädknippen och placerar dem i våtmarksbassängen. Bottenkonstruktioner läggs till med grävmaskinsarbete för att styra vattenströmningen och för att bearbeta fram gynnsamma förhållanden för våtmarksväxter.

Evenemanget är finskspråkigt.

Läs mera >>

Talkogänget bjuds på en lätt fältlunch, så vänligen anmäl dig på förhand senast ti 6.6.2023 till mikko.melasniemi@luvy.fi.

Tilläggsuppgifter:

Mikko Melasniemi
projektarbetare
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.