Välj en sida

Restaurering av bäck på jordbruksområde, genom att stensätta bäckens botten. (Joonas Tammivuori/LUVY)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) arrangerar som en del av Småvatten-HELMI-projektet en heldagskurs i terrängen om restaurering av jordbruksbäckar i Lojo 24.8.2023. Under terrängdagen bekantar vi oss med restaureringsmöjigheterna för bäckarna i det jordbruksdominerade området, och ser på restaureringsmöjlighetera utgående från diversitet och vattenhushållning. Vi lär oss även om restaurering i praktiken som handarbete. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Mikko Melasniemi
projektarbetare
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

Projektet Småvatten-HELMIs totala budget var 494 000 €, av vilken 80 % finansierades genom bidrag från miljöministeriets Livsmiljöprogram Helmi. Västra Nylands andel av projektets finansiering var 20 %. I projektets finansiering deltog dessutom Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, stiftelsen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simo kommun, Saarijärvi stad och Suomen vesistösäätiö sr. För Västra Nylands andel av egenfinansieringen svarade Hiidenvesi restaureringsprojekt samt vattendragsvisionen Sjundeå å 2030.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.