Valitse sivu

Maatalousalueen puron ennallistamista joen pohjaa kiveämällä. (Joonas Tammivuori/LUVY)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjestää koko päivän kestävän maatalouspurojen kunnostuksen maastokurssin Lohjalla 24.8.2023 osana Pienvesi-Helmi-hanketta. Maastopäivässä tutustutaan käytännössä maatalousvaltaisten alueiden purojen ennallistamismahdollisuuksiin monimuotoisuuden ja vesienhallinnan näkökulmista sekä opitaan käytännön kunnostusta käsityönä. 

Maastopäivän tavoitteena on yhtäältä tunnistaa purouoman ja reunavyöhykkeen luonnontila, siihen vaikuttavat tekijät ja tunnistaa ennallistamista edistäviä toimenpiteitä sekä toisaalta harjoitella käytännössä uoman käsikunnostusta. 

Maastokurssi on avoin kaikille eikä edellytä kokemusta purokunnostuksesta, mutta jonkinlainen kokemus puroinventoinnista, virtavesikunnostuksista tai maataloudesta on eduksi. Osallistujien taustat otetaan huomioon maastoryhmiä muodostettaessa. Osallistujien määrä on rajoitettu 20 henkilöön. 

Kunnostamista opetellaan vertaisoppien asiantuntijoiden johdolla. Kouluttajina toimivat LUVYn virtavesiasiantuntijat. Kurssi on osa Pienvesi-HELMI-hanketta. 

Ilmoittautuminen 14.8.2023 mennessä mikko.melasniemi@luvy.fi, jolta myös lisätietoa maastokurssista. 

Ilmoittaudu ajoissa, paikkoja rajoitetusti! 

Lisätietoja: 

Mikko Melasniemi
hanketyöntekijä
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

Pienvesi-HELMI-hankkeen kokonaisbudjetti oli 494 000 €, josta 80 % rahoitettiin Järjestö-Helmi-avustuksena ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Länsi-Uudenmaan osuus hankkeen rahoituksesta oli 20 %. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat lisäksi Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö sr. Länsi-Uudenmaan osuuden omarahoituksesta vastasivat Hiidenveden kunnostus -hanke ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisio.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.