Välj en sida

Höstnotdragning i Enäjärvi (Hannu Tuunainen)

I början av året inleddes ett projekt gällande effektiverat fiske i sjön Enäjärvi, i vilket målsättningen är, att under tre år avlägsna totalt 225 000 kg mörtfisk, vilket motsvarar 1 800 kg fosfor. Det å sin sida betyder nästan två miljoner ämbar med alger. Årligen innebär detta en fångst på 75 000 kg. Under detta år överträffades målsättningen rejält, då man under år 2022 avlägsnade  en fångst på hisnande drygt 110 000 kg.   

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Effektiverat fiske i sjön Enäjärvi finansieras under åren 2022–2024 av finansiärerna för visionen Sjundeå å 2030 Från källsjöarna till havet -piloten: Vichtis kommunföreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ryYara Suomi OyPrysmian Group Finland OySuur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Nyland, Hotelli Siuntio samt övriga kommuner i avrinningsområdet som finansierar visionen för Sjundeå å 2030 och Rosk’n Roll Oy Ab. År 2022 deltog också Wärtsilä Oy i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Effektiverat fiske i Enäjärvi med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2022–2024. 

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.