Välj en sida

Enkät om gösbestånd. (LUVY / Jorma Valjus)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) samlar in lokal information om Pickalavikens, Pickalaåns och Vikträsks gösbestånd samt förändringar som skett samt om fiske i allmänhet. Enkäten är en del av projektet Våruppföljningen av Sjundeå å och Pickalavikens yngelkartläggning, som finansieras av Sjundeå å 2030-vattendragsvisions avtalsfinansiärer, Kyrkslätt-Sjundeå å:s fiskeriområde samt Egentliga Finlands NTM-central. I projektet reder man ut områdets vårlekande fiskars, speciellt gösens, yngelproduktion. Avsikten med enkäten är att komplettera den information som man får genom yngelkarteringarna gällande gösbeståndets och fiskets nuläge i området. Informationen kan utnyttjas bl.a. vid reglering av fisket och vården av fiskstammarna. 

Man kan besvara enkäten anonymt, men du kan lämna dina kontaktuppgifter om du vill. Namnen kombineras inte med svaren. Svaren hoppas vi få senast 30.11.2022.  

Svara på enkäten >>

Målgrupp: vattenområdets (Pickalaviken, Pickala ån och Vikträsket) fiskare och vattenägare 

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.