Valitse sivu

Osallistu kyselyyn kuhakannoista. (LUVY / Jorma Valjus)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) kerää paikallistietoa Pikkalanlahden, Pikkalanjoen ja Vikträsk-järven kuhakannoista, niissä tapahtuneista muutoksista ja kalastuksesta alueella. Kysely on osa Siuntionjoen kevätseuranta ja Pikkalanlahden kuhan poikaskartoitukset -hanketta, jota rahoittavat Siuntionjoki 2030 -vesistövision sopimusrahoittajat, Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa selvitetään alueen kevätkutuisten kalojen, erityisesti kuhan, poikastuotantoa. Tämän kyselyn tarkoitus on täydentää poikaskartoituksilla saatavaa tietoa kuhakannan ja kalastuksen nykytilasta alueella. Tietoa voidaan hyödyntää mm. kalastuksen säätelyssä ja kalakantojen hoidossa. 

Kyselyyn on mahdollista vastata anonyymisti, mutta halutessasi voit jättää myös yhteystietosi. Vastaajien nimiä ei yhdistetä vastauksiin. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Vastaathan viimeistään 30.11.2022.  

Kohderyhmä: vesialueen (Pikkalanlahti, Pikkalanjoki ja Vikträsk) kalastajat ja vesialueiden omistajat. 

Vastaa kyselyyn >>

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.