Välj en sida

Bild: Under talkot spreds nytt lekgrus ut för öringen.

På onsdag kväll restaurerades Brännmalmsbäcken i Sjundeå centrum för att bättre lämpa sig för öringen. Ett tiotal frivilliga talkoarbetare deltog tillsammans med LUVY:s projektarbetare i restaureringsarbetet.

Till platsen hade förts ca 6000 kg naturgrus, som de energiska talkodeltagarna under fyra timmar bar i hinkar till bäckfåran. Sjundeå kommuns miljöchef, Anu Hynninen, infann sig också på platsen för att värma upp sig under den kyliga höstkvällen – stenarna är tunga och svetten bröt fram under hinktransporten trots att vägen från grushögen till bäcken inte var särskilt lång. Förutom restaureringen under talkot, gjordes också maskinellt restaureringsarbete föregående dag. Vid de maskinella restaureringarna förflyttas stenmaterialet till bäckfåran med grävmaskin och resultatet finjusteras vid behov för hand. Restaureringen av Brännmalmsbäcken förverkligas som en del av projektet Sjundeå å 2030.

Brännmalmsbäcken är en bäck som delvis befinner sig i nära naturtillstånd eller naturliknande tillstånd. Brännmalmsbäcken har en stor potential som förökningsområde för havsöringen, där öringens yngel har gott om livsrum. Under de undersökningar som gjorts av Västra Nylands vatten och miljö rf. under hösten 2019, har dock inte påträffats någon öring i den här bäcken. Öringens förökningsmöjligheter kan förbättras märkbart bl.a. genom att bygga upp områden med lekgrus i bäcken. I bäcken har det också genom tiderna ansamlats en hel del obehörigt skräp som städas bort under restaureringen. Förutom den vattenlevande naturen vinner också människan på en restaurering av Brännmalmsbäcken, då bäckdalen erbjuder mångsidiga upplevelser av vattennaturen alldeles i kommunens centrum. Här finns ett utmärkt objekt som kommuninnevånarna kan besöka för att bekanta sig med sådant praktiskt restaureringsarbete som utförs inom projektet Sjundeå å 2030.

Den del av bäcken som restaurerades med grus under talkot uppmuntrar förhoppningsvis öringen till lek i oktober samt håller rommen livskraftig genom vintern ända tills ynglen kläckts. Under kvällarna i oktober går det att besöka bäcken med en stark ficklampa för att från stranden se om det finns lekande öring. Om så är fallet, skulle det vara viktigt att informera Sjundeå å 2030 -projektets sakkunniga i fiskärenden Juha-Pekka Vähä genom e-post: juha-pekka.vaha(at)luvy.fi, eller via telefon: 04577507727. Projektets sakkunniga ger också enligt önskemål mer information om hur uppföljningen av leken konkret kan utföras.

Tilläggsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
Projektansvarig
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106