Välj en sida

Finlands miljöcentral SYKE, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) samt en grupp från certifieringen av miljöprovtagare har producerat ett paket med utbildningsvideor för provtagning i rinnande vatten.

”Med hjälp av regelbunden provtagning kan vi följa tillståndet i vattendragen och upptäcka möjliga förändringar. En yrkesskicklig provtagning är ytterst viktig för att säkra tillförlitligheten hos resultaten. Ifall proven tagits fel, går inte heller laboratoriets analysresultat att lita på. Det finns mycket erfarna och yrkesskickliga provtagare inom föreningen, vilket är en synnerligen viktig och värdefull sak för oss”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

I videorna förevisar LUVYs fältmästare och sertifierade provtagare Arto Muttilainen olika metoder för provtagning i rinnande vatten.

Läs hela nyhetsbrevet >>