Välj en sida

En paunett eller en öppen ryssja i i sjön Enäjärvi på våren. (LUVY / Jussi Vesterinen) 

Man fortsatte fisket med ryssja i Enäjärvi sjö i början av augusti efter en paus på en dryg månad. Ryssjefisket utförs med 10 paunetter dvs. öppna ryssjor under ca två månaders tid. Fisket utförs av Jomiset Oy. I år har man lagt ut bragderna tidigare än senaste år, eftersom fångstmängderna då minskade i oktober då vattnen blev svalare. Fisket med ryssjor under hösten var senaste år klart bättre än vid fisket under våren, vilket betyder att förväntningarna även för denna höst är större än under vårfisket. Målsättningen för ryssjefisket för hela året är 25 000 kg. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Effektiverat fiske i sjön Enäjärvi finansieras under åren 2022–2024 av finansiärerna för visionen Sjundeå å 2030Vichtis kommunföreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ryYara Suomi OyPrysmian Group Finland OySuur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Nyland, Hotelli Siuntio samt övriga kommuner i avrinningsområdet som finansierar visionen för Sjundeå å 2030 och Rosk’n Roll Oy Ab. År 2022 deltog också Wärtsilä Oy i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Effektiverat fiske i Enäjärvi med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2022–2024. 

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.