Välj en sida

Ryssjefiske på sjön Enäjärvi. (Mauno Haapala)

Ryssjefisket inom det effektiverade fiskeprojektet i Enäjärvi i Vichtis har avslutats. Under maj-juni har man haft nio vårdfiskepaunetter i bruk, då man har fångat vårlekande mörtfiskar.  Huvudentreprenör vid vårens ryssjefiske var Miska Etholen (Jomiset Oy). Den totala fångsten blev 4 931 kg och den bestod av flera olika mörtfiskarter.  Vårfisket inleddes först efter Valborg på grund av att isen gick så sent.  Fångsten var mindre än väntad, trots att ryssjefiske under mörtfiskarnas lekperiod i regel är en effektiv vårdfiskemetod.

”Mörtens lek pågick redan, då man fick bragderna i sjön, så man försenade sig antagligen en aning. Däremot började man få mera braxen, björkna, sarv och löja närmare midsommar. På grund av det rätt dåliga fångsterna,  tänker man göra små strategiska ändringar då det gäller de olika fångstmetoderna tidtabeller”, berättar LUVYs vattendrags- och fisksakkunniga, Jussi Vesterinen.

Vid ryssjefisket märkte man, att fångsterna var förhållandevis goda i Hulttilanjoki området, som rinner från sjön Enäjärvitill sjön Poikkipuoliainen.  Av den orsaken har man för avsikt att under sommaren inleda fisket i diken utöver fisket med katsor.  Då det gäller fisket med katsor hoppas man på att få hjälp av talkokrafter. 

”Vi strävar till att årligen få en fångst på 75 000 kg, vilket kräver mycket arbete och det är en ambitiös målsättning. Det behövs extra händer under hela projektet. Intresserade kan ta kontakt med undertecknad, så kan vi komma överens om de praktiska arrangemangen”, konstaterar LUVYs vattendrags- och fisksakkunniga Maj Rasilainen, som koordinerar projektet.

Enäjärvi effektivera vårdfiske-projektet är en del av det år 2021 beredda programmet ”Vi räddar Östersjön från å till å med pilotområdet Sjundeå å 2030”, där man minskar belastningen från Sjundeå å betydligt genom ett inleda ett omfattande restaureringsarbete i källsjövattendragen. Projektet genomförs i tätt samarbete med föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry. Som finansiärer för projektet finns flera företag, som verkar inom området, och man letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners. Ta modigt kontakt ifall du vill stöda restaureringsarbetet i Sjundeå å och källvattenpiloten.

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Effektiverat fiske i sjön Enäjärvi finansieras under åren 2022–2024 av finansiärerna för visionen Sjundeå å 2030Vichtis kommunföreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ryYara Suomi OyPrysmian Group Finland OySuur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Nyland, Hotelli Siuntio samt övriga kommuner i avrinningsområdet som finansierar visionen för Sjundeå å 2030 och Rosk’n Roll Oy Ab. År 2022 deltog också Wärtsilä Oy i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Effektiverat fiske i Enäjärvi med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2022–2024. 

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.