Valitse sivu

Rysäpyyntiä Enäjärvellä. (Mauno Haapala)

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeen kevään rysäpyynnit on saatu päätökseen. Enäjärvellä on ollut touko‒kesäkuun ajan yhdeksän hoitokalastuspaunettia, joilla pyydettiin keväällä kutevia särkikaloja. Kevään rysäpyynnin pääurakoitsija oli Miska Etholen (Jomiset Oy). Saalista kertyi yhteensä 4 931 kg ja se koostui useista eri särkikalalajeista. Kevätpyynti starttasi vasta vapun jälkeen johtuen myöhäisestä jäiden lähtemisestä. Saalista kertyi odotettua heikommin, vaikka särkikalojen kutuaikainen rysäpyynti on yleensä hyvin tehokas hoitokalastusmuoto.

”Särjen kutu oli jo käynnissä, kun pyydykset saatiin vesiin, joten särjen osalta oltiin todennäköisesti jonkin verran myöhässä. Sen sijaan lahnaa, pasuria, sorvaa ja salakkaa alkoi tulla saaliiksi paremmin vasta lähempänä juhannusta. Heikohkon saaliin vuoksi aiotaan tehdä pieniä strategisia muutoksia kalastusmuotojen ajoituksessa”, kertoo LUVYn vesistö- ja kala-asiantuntija Jussi Vesterinen.

Rysäpyynneissä huomattiin, että Enäjärvestä Poikkipuoliaiseen laskevan Hulttilanjoen alueella saaliit olivat suhteellisen hyviä. Tästä johtuen ojapyynnit on tarkoitus aloittaa kesän aikana katiskapyynnin lisäksi. Katiskapyynteihin toivotaan saavan talkooapua.

”Pyrimme vuosittain noin 75 000 kg poistosaaliiseen, mikä vaatii paljon työtä ja on kunnianhimoinen tavoite. Lisäkädet ovat tarpeellisia koko hankkeen ajan. Halukkaat voivat olla yhteydessä allekirjoittaneeseen, niin sovitaan käytännön järjestelyistä”, selventää hanketta koordinoiva LUVYn vesistö- ja kala-asiantuntija Maj Rasilainen.

Enäjärven tehokalastushanke on osa vuonna 2021 valmisteltua “Pelastetaan Itämeri joki joelta – pilottina Siuntionjoki 2030” -ohjelmaa, jossa Siuntionjoen kuormitusta Itämereen vähennetään merkittävästi aloittamalla mittava kunnostustyö latvavesistä. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ry:n kanssa. Hankkeen rahoittajien joukossa on useita alueella toimivia yrityksiä, ja uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti. Ota rohkeasti yhteyttä halutessasi tukea Siuntionjoen kunnostustyötä ja latvavesipilottia.

Lisätietoja:

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastus -hanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat: Vihdin kunta, Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Osuuspankki Uusimaa, Hotelli Siuntio sekä Siuntionjoki 2030 -visiota rahoittavat muut valuma-alueen kunnat ja Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024. 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.