Välj en sida

Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

Kontrollen av Lojos grundvatten har förenats till en lösning som betjänar 16 operatorer. Ett förebyggande grundvattenskydd är en gemensam sak och resurs. Genom grundvattnens samkontroll får man en bättre helhetsbild av grundvattnets skick och mängd än genom enskilda undersökningar. Västra Nylands vatten och miljö rf har sammanställt sammandragsrapporten gällande Lojoåsens grundvatten allt sedan år 2015.

“Samkontrollen som gjorts av LUVY underlättar vår verksamhet i Lojo stad verkligen mycket. Ärendena sköts smidigt, då alla operatörer samlas en gång per år ansikte mot ansikte för att gå igenom resultaten”. – Liisa Anttila, driftschef, Lojos stads vattentjänster

Läs mera på finska

 

Färdigheter

Upplagt på

9.10.2019