Välj en sida

LUVYs fältteam

Vi presenterar här LUVYs fältteam – provtagning med yrkesskicklighet även i krävande förhållanden

Bekanta dig med LUVYs fältteam, vars kärna utgörs av tre erfarna för fältarbete certifierade provtagningsproffs: Arto Muttilainen, Johan Lindholm och Jorma Valjus. Certifierat provtagningskunnande finns visserligen även i några andra av LUVYs team.

Våra certifierade provtagare tar prover från de mest varierande miljöer med hjälp av vår mångsidiga provtagningsutrustning och sin yrkesskicklighet. Samtidigt gör de sakkunniga observationer i fält, vilket i sig säkerställer en kvalitativ provtagning.

Huvuddelen av provtagningarna riktar sig till vatten av olika slag, men vi tar även med sakkunnighet biologiska prover såsom av bottenlevande djur samt djur- och växtplankton. Vi tar också sedimentprover och markprover samt utför el- och provfiske som en del av fiskeriundersökningarna. Med hjälp av vår mångsidiga utrustning tar vi oss vid behov snabbt till provtagningsplatser även i svåra väderförhållanden.

Ytvattenprover tas från såväl sjö-, å- som kustområden för många olika undersökningsändamål och kontroller liksom även grundvattenprover, där LUVYs fältteam även har ett järnhårt grepp och yrkesskicklighet.

Som en garanti för våra provtagares kvalitet fungerar certifieringarna, som med jämna mellanrum bör uppdateras med nya kompetensintyg och genom att hålla dem i kraft, säkerställer man en korrekt provtagning och genom det även pålitliga, korrekta och jämförbara resultat. Fältteamets gäng förhåller sig ambitiöst till sitt arbete och följer aktivt med vad som händer i branschen och deltar i skolningstillfällen.

Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Arto Muttilainen sv

Johan Lindholm sv

Jorma Valjus

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har från Nylands NTM-central erhållit finansiering för nya vattenskyddsprojekt till ett belopp av 602 880 euro. Finansieringen gör det möjligt att fortsätta med vattenskyddet och vattendragsrestaureringarna på många områden, där man redan har utfört mycket arbete. Kontinuitet är viktigt, eftersom man inte genast ser effekterna av vattenskyddsarbetet utan det ses först som ett resultat av långsiktigt arbete.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet