Välj en sida

Projektarbetare Erkka Laitinen

Erkka Laitinen

Erkka Laitinen

Projektarbetare
PM  – vattenpolitik; Ingenjör YHS (vattenekologi)
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884
Språk: finska, engelska, svenska, spanska och tyska

Sakkunnig i miljöteknik

Erkka Laitinen har ett mångsidigt kunnande, som utnyttjas främst i föreningens projektuppdrag. Erkka är magister specialiserad på vattenpolitik och ingenjör i miljöteknik. Erkka ansvarar i LUVY för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna och han har deltagit bland annat uppgörandet av sjöars restaureringsplaner. Erkka har kommit till huset på våren 2019 efter att först ha varit praktikant och därefter fortsatt som avloppsvattenrådgivare och projektarbetare. Hans yrkesmässiga specialintresse är mätteknik samt utnyttjandet av olika modelleringsredskap vid vattendragsrestaureringar. Erkka har tidigare i sin karriär jobbat som bl.a. redaktör och översättare.

Tjänster
  • Uppföljning av vattnens tillstånd
  • Provtagning
Publikationer
Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste restaureringsplan, fågelbestånden, restaureringarna av strömmande vatten samt om eventuella andra restaureringsåtgärder. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet