Välj en sida

Vichtis vattendragsdagar lockade drygt 20 personer, som var intresserade av dagvattnen och vattendragen i Vichtis. (LUVY / Maj Rasilainen)

Vichtis kommun, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) arrangerade lördagen den 4.11.2023 en lyckad Vichtis vattendragsdag, som samlade totalt 23 deltagare. Deltagarna bestod av lokala invånare som är intresserade av vattendragen samt branschens sakkunniga. Dagen var full av intressanta anföranden och diskussioner om aktuella ärenden, speciellt dagvattnen.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.