Välj en sida

Fiskvägen i Åminnefors.

Åminnefors fiskvägs fiskräknare har gett sina första uppgifter. Hela 520 fiskar har vandrat upp genom fiskvägen under en vecka, och de största fiskarna har tolkats vara över 70 cm stora.

Projektchef Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands Vatten och Miljö LUVY rf, som ansvarar för fiskuppföljningen, berättar att räknaren inte mäter direkt fiskarnas längd utan höjden på fiskens sidoprofil, och ut av det uppskattar fiskens längd. Betyder att räknaren uppskattar 5 cm höga fiskar vara 30 cm långa. Mindre fiskar (< 5 cm höga) är inte med i siffrorna.

Utöver de 520 fiskar som var på väg uppströms, har räknaren noterat 300 fiskar på väg neråt mot havet, vilket betyder totalt över 800 fiskar på en vecka. De olika fiskarterna har olika form, vilket betyder att all data måste granskas innan den kan klassificeras. Man kan inte heller identifiera fiskarter och därför kompletteras Åminnefors fiskvägs räknare med kamera. Billnäs fiskväg har inte räknare den här säsongen.

”I jämförelse med våra förväntningar, fiskräknarens siffror är mångfaldiga” glädjer sig LUVY rf:s verksamhetsdirektör Jaana Pönni och Piia Nordström från Raseborgs stad. ”Fiskarna har sig till Åminnefors fiskväg, vimma har lekt i den och andra arter vandrar smidigt i den, det ser vi klart från dessa siffror.”

”Siffrorna från Svartån är nog stora i jämförelse med i kustens övriga åar och fiskvägar som har motsvarande fiskuppföljning. Svartåns fiskvägar har verkligen fått en fin start” säger Janne Raunio från Kymmeneälvens Vatten och Miljö Oy, som stöder sin systerförening och är leverantör för räknaren samt utbildar LUVY rf:s forskare och delar sina erfarenheter som de fått från Kymmenälven.

Dronebilder och -videor från Åminnefors fiskväg, maj 2020 (© Piia Nordström) här medier här: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAiYnt4RrjB%2DFyU&id=3E871ED6BC30E1CF%21264920&cid=3E871ED6BC30E1CF

Tilläggsuppgifter :

Piia Nordström
Ansvarig gatuchef
Raseborgs stad
piia.nordstrom(at)lraseborg.fi.fi
0192893852

Juha-Pekka Vähä
Projkektchef
LUVY
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727

Bilder som fiskräknaren ger.