Välj en sida

Bild: Åminnefors fiskväg. Bild: Piia Nordström.

Uppföljningen av fiskvägen i Åminnefors, som förverkligats av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), visade, att Åminnefors fiskväg i Svartån fungerar. Fiskvägen användes under uppföljningen av tio olika fiskarter.

Publikaton: Mustionjoen Åminneforsin kalatien vaelluskalaseuranta vuonna 2020

”Uppföljningen visade på ett fint sätt, att fiskvägen verkligen fungerar och gör det möjligt för fisken, att vandra upp i Svartån” säger chefen för samhällsteknik Piia Nordstöm från Raseborgs stad.  

Fiskvägarna vid de två nedersta kraftverksdammarna i Svartån, Åminnefors och Billnäs, togs i bruk i maj 2020. Dammarna har fram till det tillfället förhindrat fiske från att vandra upp till lekplatserna. Västra Nylands vatten och miljö rf. förverkligade på beställning av Raseborgs stad en uppföljning av fiskvandringen i Åminnefors fiskväg år 2020. Målsättningen med uppföljningen var, att utvärdera hur fiskvägen fungerar genom att reda ut vilka fiskar, vilka mängder och fiskarnas storlek samt tidpunkten för de uppstigande fiskarna.

Under uppföljningsperioden noterade man 10 olika arter: lax, öring, vimba, mört, löja, björkna, abborre, braxen, stensimpa och nejonöga. Av dess kunde man notera, att vimban rentav lekte på fiskvägens botten, som är gjort av natursten. Av laxfiskarna simmade 40 laxar eller öringar genom fiskvägen. Av dessa identifierade man med hjälp av videobilder 21 laxar och två havsöringar.

Uppföljningsperiodens livligaste dag var den 27 maj. Då registrerade räkneverket 210 fiskar. Totalt registrerade 2 231 fiskar i fiskvägen. Uppföljningen gjordes med en VAKI-räknare, som baserar sig på infrarött ljus samt en videokamera, som installerats i anslutning till räknaren.

”Uppföljningsundersökningen visar, att denna storinvestering för naturens mångformighet har lyckats. Vi överraskades glatt av hur många arter som använde fiskvägen”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Att vandringsfisken fått en möjlighet att återvända till den utbyggda Svartån gläder också Koskienergia Oy:s verkställande direktör Hannu Ruotsalainen som konstaterar: ”Det har varit trevligt att vara med och att bevittna, att genom ett gott samarbete får man organismerna i strömmande vatten  och produktionen av vattenkraft att rymmas i samma vattendrag”.

Fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs är av typen tekniska bassängtrappa med lodräta öppningar. Det är en fiskvägstyp, som utvecklats speciellt för lax och öring. Vid planeringen och förverkligandet av konstruktionerna har man ändå försökt beakta även övriga fiskarter.

Fiskvägens botten är natursten. I varje bassäng finns några större stenar, som minskar vattenströmningen vid bassängernas botten. Utöver de lodräta öppningarna finns små krypluckor i väggarna, som åtskiljer bassängerna, via vilka t.ex. nejonögon och ålar kan stiga.

Fiskvägsuppföljningen i Svartån fortsätter år 2021. Fiskvägsuppföljningen i Åminnefors får man igång genast i början av maj 2021. På basen av erhållna erfarenheter planerar man en uppföljning även i Billnäs. Man följer med fiskarnas rörelser även i fortsättningen med en VAKI-räknare och videokamera. Nedsmutsningen av kamerans lins hindrade sebarheten under undersökningens gång, men man har redan hittat en lösning på problemet:”Man installerar en automatisk torkare på videokameran, vilket förbättrar bildkvaliteten utan att antalet arbetsdryga rengöringsbesök ökar” säger LUVYs projektchef Juha-Pekka Vähä, som ansvarar för uppföljningen.

Bild: Via fiskvägen i Åminnefors i Svartån steg åtminstone 40 laxar eller havsöringarår 2020. Deras medellängd var ca 80 cm.

Byggandet av fiskvägarna har ett stödnätverk på bred bas

Bakom byggandet av fiskvägarna i Svartån finns områdets kommuner med en stark satsning på projektet.

Västra Nylands vatten och miljö rf. samlade år 2015 en samarbetsgrupp för vattendragsvisionen Laxfiskarna tillbaka i Svartån, via vilken byggandet av fiskvägarna har finansierats av Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun, Koskienergia Oy, Sappi Europe / Kirkniemi, Lohjan ympäristöklusteri och SSO samt  Pojo-Ekenäs och Lojo sjös fiskeområden. Fiskvägarna i Svartån fick också ett betydande stöd som regeringens spetsprojekt och fiskvägarna fick också att starkt stöd från Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet samt Egentliga Finlands NTM-centrals tjänster för fiskerihushållning och Nylands NTM-central. Fiskvägarna byggdes, som en del av EU:s Freshabit Life IP projektet. Som byggherre för fiskvägarna fungerade Raseborgs stad. 

Tilläggsuppgifter:

Piia Nordström
Ansvarig gatuchef
Raseborgs stad
piia.nordstrom@raseborg.fi
019 289 3852

Juha-Pekka Vähä
Projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
045 7750 7727