Välj en sida

Fiske med ryssja i Enäjärvi år 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen) 

Isen har gått i sjön Enäjärvi i Vichtis, så nu är det igen dags att lägga ut ryssjorna. Fisket förverkligas på samma sätt som under tidigare år under ca två månaders tid. Ryssjorna lades ut ungefär vid medlet av april, och under vecka 17 har man kommit i gång med vittjandet av dem. Fångsten fortgår under perioden maj-juni. Jomiset Oy ansvarar för ryssjefisket. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Projektet Effektiverat fiske i sjön Enäjärvi finansieras under åren 2022–2024 av finansiärerna för visionen Sjundeå å 2030Vichtis kommunföreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ryYara Suomi OyPrysmian Group Finland OySuur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Nyland, Hotelli Siuntio samt övriga kommuner i avrinningsområdet som finansierar visionen för Sjundeå å 2030 och Rosk’n Roll Oy Ab. År 2022 deltog också Wärtsilä Oy i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Effektiverat fiske i Enäjärvi med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2022–2024. 

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.